กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมนำคอร์สเรียนไมโครซอฟท์ฉบับแปลไทย 51 หัวข้อ มาให้เรียนออนไลน์ฟรี

กระทรวงแรงงาน นำโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมนำคอร์สสอนทักษะดิจิทัลของไมโครซอฟท์ที่เป็นภาษาไทย มาลงออนไลน์ให้แรงงานที่อยากพัฒนาทักษะเข้าไปเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th เมนู Online Training เบื้องต้นมีในเว็บไซต์แล้ว 6 หัวข้อ คือ หลักสูตร Digital Literacy, หลักสูตร Microsoft Excel, หลักสูตร Microsoft Word, หลักสูตร Power Platform, หลักสูตร Power BI และ หลักสูตร PowerPoint

โดยในอนาคตจะมีบทเรียนที่มาลงเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมแล้วจำนวน 51 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข่าวการประกาศโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานของไมโครซอฟท์ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำคอร์สหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึกที่เป็นภาษาอังกฤษจาก Microsoft Learn อีกกว่า 200 โมดูลเข้ามาเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยต่อไป

ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดอบรมทักษะการใช้งาน Microsoft Teams ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เนื่องจากโรคระบาดทำให้การเรียนแบบออฟไลน์ที่หน่วยฝึก 82 แห่งระงับไป ทางกรมจึงจัดอบรมบุคลากรของหน่วยฝึกทั่วประเทศผ่าน Microsoft Teams เพื่อนำไปฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่ต่อไป

No Description

ที่มา – งานแถลงข่าว

Topics: 
Microsoft
Thailand
Training