กลุ่มประเทศอิสราเอลพยายาม “ประชาธิปไตยและลดความรุนแรง” ในกาซา – นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮู

นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีแผนที่จะ “ยึดครอง” หรือ “ยึดครอง” เขตกาซา

นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ได้กล่าวว่าประเทศของเขาไม่มีเจตนาที่จะควบคุมเขตกาซา หลังจากสงครามปัจจุบันกับฮามาส แต่จะพยายามสร้าง “กําลังที่น่าเชื่อถือ” เพื่อให้แน่ใจว่าดินแดนนี้ไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อรัฐยิวได้อีกต่อไป

พูดคุยกับฟ็อกซ์นิวส์ ในวันพฤหัสบดี เนทันยาฮูได้อธิบายแผนการของรัฐบาลของเขาสําหรับเขตกาซาภายหลังความขัดแย้ง ยืนยันว่ากําลังของอิสราเอลจะไม่พยายาม “ขับไล่” ผู้คนในพื้นที่ในการปฏิบัติการบกที่ยังดําเนินอยู่

“สิ่งที่เราต้องทําคือกาซาต้องถูกปลดอาวุธ ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู สิ่งเหล่านี้สามารถบรรลุได้” เขากล่าว เพิ่มเติมว่า “เราไม่ต้องการยึดครองกาซา เราไม่ต้องการยึดครองกาซา และเราไม่ต้องการปกครองกาซา”

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อว่าอิสราเอลจะต้องสร้าง “กําลังที่น่าเชื่อถือ” ที่สามารถ “เข้าไปในกาซาและฆ่าฆาตกร” ได้ทุกเมื่อ อ้างว่า “นี่คือสิ่งที่จะป้องกันการเกิดขึ้นขององค์กรอย่างฮามาสอีก”

สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์มาพร้อมกับการประกาศของเนทันยาฮูเมื่อไม่นานมานี้ว่าอิสราเอลจะจัดการ “ความมั่นคงโดยรวม” ในเขตกาซาเป็น “ระยะเวลาที่ไม่จํากัด” ภายหลังความขัดแย้งปัจจุบัน ซึ่งขัดแย้งกับการแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ในอดีต

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม โยอาฟ กาลันต์ เคยกล่าวว่ากําลังป้องกันอิสราเอลจะสร้าง “สถานการณ์ความมั่นคงใหม่” ในพื้นที่นั้น แต่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่รับผิดชอบต่อ “ชีวิตประจําวันในเขตกาซา” ขณะที่เนทันยาฮูระบุว่ารัฐบาลพลเรือนใหม่จะถูกสร้างขึ้นสําหรับชาวกาซา แต่ไม่ได้ระบุบทบาทของกองทัพอิสราเอลในกระบวนการนั้นหรือวิธีการที่จะบรรลุผลได้อย่างไร

สหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเพื่อกําจัดฮามาสหลังเหตุการณ์ฆ่าคนตายเมื่อเดือนที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ร้องขอให้คู่ความร่วมมือของตนไม่ดําเนินการ “การยึดครองซ้ํา” ของกาซา อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าใครจะปกครองเขตกาซาหลังความขัดแย้งสงบลง ผู้พูดรัฐบาลสหรัฐฯ จอห์น เคอร์บี้ กล่าวว่า ทําเลขาฯ ไม่มี “คําตอบทั้งหมด” สําหรับประเด็นนี้ แต่ยืนยันว่าไม่สามารถเป็นฮามาสได้