ครบรอบ 15 ปี Amazon S3 โปรโตคอลสตอเรจเปลี่ยนโลกในยุคคลาวด์

Jeff Bar จาก AWS เขียนบล็อคครบรอบ 15 ปีบริการ Amazon S3 บริการออปเจกต์สตอเรจที่กลายเป็นมาตรฐานของระบบสตอเรจในยุคคลาวด์ S3 นับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการคลาวด์แบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service – IaaS) ของ AWS จนกระทั่งทุกวันนี้มีออปเจกต์บน S3 มากกว่า 100 ล้านล้านออปเจกต์แล้ว

บริการ AWS เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2002 แต่ก่อนหน้านั้นให้บริการ API สำหรับเชื่อมต่อกับ Amazon.com เป็นหลัก ในเดือนมีนาคม 2006 ทาง Amazon จึงเปิดบริการ Amazon S3 ที่คิดค่าบริการตามจริง ค่าเก็บข้อมูลกิกะไบต์ละ 0.15 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 4.6 บาทต่อเดือน) ขณะที่ค่าส่งข้อมูลเข้าและออกคิดเท่ากันที่ 0.20 ดอลลาร์ต่อกิกะไบต์ ทุกวันนี้ราคา S3 ปรับลดลงไปมากจนเหลือเพียง 0.025 ดอลลาร์ต่อเดือน (ราคาสิงคโปร์) และค่าส่งข้อมูลเข้าไปยังคลาวด์ก็ฟรีแล้ว

ในตอนเริ่มต้น Amazon S3 เป็นโปรโตคอลใหม่ที่ภายหลังผู้ให้บริการทุกรายพยายามทำบริการด้วย API เดียวกันทั้งหมด ทุก บริการคลาวด์บางราย เช่น Backblaze B2 สร้างบริการโดยใช้ API จาก S3 เพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่ออราเคิล (ผู้ฟ้องกูเกิลฐานใช้ Java API บนแอนดรอยด์) ก็สร้างบริการคลาวด์โดยใช้ API ของ S3 เช่นกัน ความเป็นมาตรฐานเช่นนี้ทำให้ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล, ระบบสตอเรจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับคลาวด์หรือสตอเรจข้ามแบรนด์ได้อย่างอิสระ

ทาง AWS ฉลองการเปิดตัวครบรอบ 15 ปีนี้โดยเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกแสดงประวัติการพัฒนาบริการ S3

ที่มา – Amazon Blog

No Description

Topics: 
AWS
Cloud Storage