ทีมวิจัยจาก VISTEC เสนอโมเดลสร้างภาพสามมิติจากภาพถ่ายมีความลึก

ทีมวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology – VISTEC) เสนองานวิจัย NeX ระบบแปลงภาพถ่ายที่มีความลึก (multiplane image – MPI) มาเป็นภาพสามมิติที่สมจริง

ภาพแบบ MPI เป็นภาพที่เราเห็นบ่อยขึ้นในเฟซบุ๊ก แม้จะคล้ายภาพสามมิติแต่ภาพแต่ละชั้นก็ยังแบนๆ บอกได้เพียงว่าชั้นใดอยู่หน้าหลังเท่านั้น แต่ NeX สามารถเรนเดอร์ภาพออกมาได้เหมือนกำลังมองภาพสามมิติอย่างสมบูรณ์ แม้แต่แสงเงาก็สมจริง

นอกจาก NeX จะสามารถสร้างภาพที่สมจริงแล้ว ทีมวิจัยยังระบุว่าประสิทธิภาพการสร้างภาพก็ดีกว่างานวิจัยที่เคยเสนอมากว่าพันเท่าตัวทำให้สามารถเรนเดอร์ในอุปกรณ์พลังประมวลผลไม่สูงนัก เช่น โทรศัพท์มือถือได้

งานวิจัย NeX: Real-time View Synthesis with Neural Basis Expansion โดย Suttisak Wizadwongsa, Pakkapon Phongthawee, Jiraphon Yenphraphai, และ Supasorn Suwajanakorn นำเสนอในงานประชุมวิชาการ CVPR 2021

ที่มา – NeX MPI

Topics: 
VISTEC
Research
Artificial Intelligence
Thailand