ธุรกิจ HoReCa ไทยเติบโตก้าวกระโดด: จากอาหารข้างทางสู่ธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์

กรุงเทพฯ 22 ก.ย. 2566 – ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation) ปี 2565 ในประเทศไทย ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เดินเล่นอย่างผ่อนคลายในยามเย็นที่ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารถนนที่มีชื่อเสียง โดยทดลองชิมอาหารถนนหลากหลายชนิด


ค้นพบเสน่ห์แห่งประเทศไทย ที่วัฒนธรรมการกินอาหารมาพบกัน

นายมาครงเป็นเพียงหนึ่งในหลายบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ถูกดึงดูดให้มาสัมผัสมรดกทางประสาทสัมผัสอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย มรดกทางวัฒนธรรมนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่เรียกว่า HoReCa ซึ่งครอบคลุมโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอาหาร

ด้วยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและความนิยมในการสํารวจวัฒนธรรมอาหารการกิน อุตสาหกรรม HoReCa มีการเติบโตอย่างมาก โดยกลายเป็นเครื่องยนต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจท้องถิ่นและการสร้างงานบนระดับโลก ตามข้อมูลจาก Market Research Future มูลค่าตลาด HoReCa ทั่วโลกจะมีมูลค่า 3.575 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,449 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2575 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีสม่ําเสมอที่ 6.77% ตลอดช่วงประมาณการระหว่างปี 2566-2575

ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ประเทศไทย กลายเป็นผู้นําในภาค HoReCa โดยอาศัยประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรม อาหารถนน และการต้อนรับอันเป็นที่รู้จักในระดับโลก การผสมผสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับเทคนิคการปรุงอาหารสมัยใหม่ของชาติ ทําให้ประเทศไทยมีตําแหน่งเป็นจุดหมายปลายทางทางการกินระดับโลก

นายสนั่น อังคบุลคุล ประธานหอการค้าไทย คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจํานวน 30 ล้านคนที่คาดว่าจะเดินทางมาประเทศไทยในปี 2566 จะสร้างรายได้จากการใช้จ่ายประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายในภาคบริการที่พักแรมและอาหาร หากรวมการลงทุน ค่าใช้จ่ายของร้านอาหาร ตกแต่งภายใน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระบบ HoReCa จํานวนเงินรวมจะสูงถึง 26,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาค HoReCa ของประเทศไทยพร้อมที่จะขยายอิทธิพลสู่ระดับโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน THAIFEX-HOREC Asia ซึ่งเป็นงานนิทรรศการอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในเอเชีย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ Koelnmesse (KM) เยอรมนี งาน THAIFEX-HOREC Asia กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มีนาคม ผู้จัดงานคาดว่าจะดึงดูดผู้แสดงสินค้าชั้นนํากว่า 300 ราย และนักธุรกิจเข้าชมงาน 20,000 คน

อุตสาหกรรม HoReCa ในประเทศไทยไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนําไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การบริการอาหาร และการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศด้วย ตัวอย่างเช่น กล