นักลงทุนเติบโตควรพิจารณาซื้อหุ้น Caterpillar ในตอนนี้

Caterpillar Stock

นักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตอยู่เสมอกําลังมองหาโอกาสที่สัญญาว่าจะมีการเติบโตทางการเงินที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจของตลาดและให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม การระบุหุ้นเติบโตที่น่าสนใจอย่างแท้จริงนั้นท้าทายมาก สาเหตุง่ายๆ คือ หุ้นเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงและความผันผวนในระดับสูง ที่จริงแล้วการวางเดิมพันของคุณกับหุ้นที่เส้นทางการเติบโตชะงักงันหรือใกล้สิ้นสุดลง อาจทําให้เกิดการขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ

Caterpillar (NYSE:CAT) เป็นหุ้นที่กําลังดึงดูดสายตานักลงทุน เนื่องจากบริษัทมี Growth Score ที่ดีและยังคงรักษาอันดับ Zacks อันโดดเด่นไว้ ซึ่งยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักลงทุน

งานวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าหุ้นที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเติบโตที่แข็งแกร่งมักจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดโดยรวม เรามาดูปัจจัยสามประการที่ทําให้ Caterpillar ซึ่งเป็นผู้นําในอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตในขณะนี้

การเติบโตของกําไร

การเติบโตของกําไรอาจถือเป็นมิติที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุน เนื่องจากระดับกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมักเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการ และมักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตของราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆ

ในขณะที่อัตราการเติบโตกําไรต่อหุ้นในอดีตของ Caterpillar อยู่ที่ 7.5% แต่ที่น่าสนใจคือการคาดการณ์การเติบโต บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นถึง 43.6% ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของกําไรต่อหุ้นที่ 40%

การเติบโตของกระแสเงินสด

กระแสเงินสดเป็นเส้นเลือดของธุรกิจใดๆ และสําหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต การบรรลุการเติบโตกระแสเงินสดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก การเติบโตของกระแสเงินสดช่วยให้บริษัทเหล่านี้ขยายการดําเนินงานโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกที่แพง

ในปัจจุบัน Caterpillar มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดรายปี 26.5% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 18% ที่สําคัญควรพิจารณาอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอดีตเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา Caterpillar มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดเฉลี่ยรายปี 8.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 7.5%

การปรับประมาณการกําไรที่น่าสนใจ

เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดข้างต้น นักลงทุนควรให้ความสนใจกับแนวโน้มการปรับประมาณการกําไร เนื่องจากแนวโน้มที่บวกในการปรับประมาณการกําไรมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในร