นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า Federal Reserve มีแนวโน้มที่จะไม่สนใจต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเร็วๆ นี้

iStock 1432418176 Federal Reserve Likely to Overlook Recent Inflation Rise, Economists Predict

ถึงแม้ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะยังคงจุดยืนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทันที วอลล์สตรีทดูเหมือนจะเป็นพ้องเสียงกัน โดยมีปฏิกิริยาสุภาพต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่สูงกว่าที่คาดไว้

สํานักงานสถิติแรงงานรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากตัวเลขในเดือนกรกฎาคมที่ 0.2% และ 3.2% ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากข้อมูลของ Bloomberg ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% ต่อปี

ตลาดมีปฏิกิริยาสุภาพต่อสถิติเหล่านี้ S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.3% ในทํานองเดียวกัน Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ในช่วงเช้าของการซื้อขาย โดย Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีแสดงการพัฒนาขึ้น 0.3%

การคาดการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ตามที่แสดงโดย CME FedWatch Tool บ่งชี้ความเป็นไปได้ 97% ว่าสถาบันจะงดเว้นการเพิ่มอัตราในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ 92% เพียงวันก่อน

Sam Millette นักกลยุทธ์ตราสารหนี้จาก Commonwealth Financial Network กล่าวถึงข้อมูลเงินเฟ้อว่าแม้ตัวเลขล่าสุดจะไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่หวังไว้ แต่ขอบเขตของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบ่งชี้ว่ากลยุทธ์ของธนาคารกลางสหรัฐยังมีความถูกต้อง โดยไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรง

ปฏิกิริยาของธนาคารกลางสหรัฐต่อแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงมีความสําคัญต่อพลวัตของตลาด ล่าสุด บรรยากาศทั่วไปเอื้ออํานวยต่อวิธีการจัดการเงินเฟ้อของ Fed ในการช่วยลดอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติกาลโดยไม่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของสถาบันยังคงมีความสําคัญในการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ หากมีสัญญาณต่อเนื่องของเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ อาจบังคับให้ธนาคารกลางต้องนํามาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น

ส่วนที่สําคัญของการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเกิดจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้น เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบของพวกมันต่อภาคพลังงาน ยังคงเป็นความท้าทายสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐ และอยู่นอกเหนืออิทธิพลของธนาคารกลาง ประกาศล่าสุดของซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่ขยายการตัดลดการผลิต ทําให้ความกังวลเรื่องอุปทานระดับโลกรุนแรงขึ้น

Claudia Sahm อดีตเศรษฐกรของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ และผู้ก่อตั้ง Sahm Consulting ชี้ให้เห็น ว่าปั