พระเจ้าชาร์ลส ที่ 3 มีพระราชดำรัส ต่อการเสด็จสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระราชดำรัส ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ 2 พระราชชนนี (แม่) ดังนี้

“การเสด็จสวรรคตของแม่ผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงต่อข้าพเจ้าและต่อสมาชิกครอบครัวของข้าพเจ้า

เราขอไว้อาลัยอย่างลึกซึ้งต่อการจากไปของประมุขที่รักและแม่ที่รักมาก ข้าพเจ้าทราบดีว่าการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะเป็นที่รู้สึกอย่างลึกซึ้งไปทั้งประเทศ อาณาจักร และเครือจักรภพ และโดยผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วโลก

ระหว่างช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยและเปลี่ยนแปลงนี้ ครอบครัวและข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบโยนและสนับสนุนด้วยความเคารพและความรักที่เราทราบว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงได้รับอย่างกว้างขวาง”

  • พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร สวรรคต