รมต. แรงงาน เผยเตรียมออกซิมแรงงาน ซิมเน็ตราคาถูกจาก NT ให้ใช้เรียนทักษะบนออนไลน์

จากประเด็น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมนำคอร์สเรียนไมโครซอฟท์ฉบับแปลไทย 51 หัวข้อ มาให้เรียนออนไลน์ฟรี ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุเพิ่มเติมถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงเนื้อหาเรียนออนไลน์ เป็นซิมแรงงาน ซิมอินเทอร์เน็ตราคาถูก โดยร่วมมือกับบริษัท National Telecom Public Company Limited หรือ NT ที่เกิดจากการควบรวมของ TOT และ CAT

ศาสตราจารย์ นฤมล ระบุว่า การเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต ที่อาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชน จึงร่วมมือกับ NT เตรียมออกซิมแรงงาน เบื้องต้นราคาวันละ 2 บาทให้ประชาชนใช้งาน โดยจะจัดแถลงข่าวให้ประชาชนทราบในช่วง 2 สัปดาห์นี้

ศาสตราจารย์ นฤมล ยังบอกด้วยว่า มีความคาดหวังที่จะได้เห็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมระบบไปยังหน่วยงานอื่นได้ โดยตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับ กรมจัดหางาน ประกันสังคม กรมอาชีวะศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหางาน และการเพิ่มทักษะวิชาชีพได้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เป็นบริการเพื่อแรงงานครบวงจร

No Descriptionเรียงจากซ้าย นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

ภาพจาก Facebook ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ที่มา – งานแถลงข่าว

Topics: 
Thailand
Labour
SIM card
National Telecom