รู้จักทีม Data Analytics ของ SCB ที่ที่คนเก่งได้ปลดปล่อยศักยภาพ

งานสาย Data เป็นกำลังสำคัญขององค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะสายงานธนาคาร ที่ต้องบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ด้วยการตั้งทีม Data Analytics เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำธนาคารสู่ความเป็น Technology Company โดยมีการลงทุนทั้งในด้านบุคลากรและ Data Infrastructure มาเป็นระยะเวลานานจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยในด้าน Data Analytics

จุดเด่นของทีม Data Analytics ของที่นี่คือได้รวบรวมคนระดับหัวกะทิ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานหลากหลายแขนง มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานล้ำๆ ให้กับธนาคาร อีกทั้งสมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับความไว้วางใจ และมีอิสระในการทำงาน มีความยืดหยุ่นทั้ง ด้านสถานที่และเวลาทำงาน ในปัจจุบันทีม Data Analytics ของธนาคารไทยพาณิชย์กำลังขยายทีมอีกเท่าตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของลูกค้าของธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

No Description

รู้จัก SCB Data Analytics

คุณวงศกร ชัยวนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน Data Analytics เล่าว่าหน้าที่หลักของทีมคือการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Data โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทาง Machine Learning และ AI เข้ามาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและหน่วยงานต่างๆของธนาคาร โดยโปรเจคที่ทีมทำจะมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่งานที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เช่น Digital Lending, Risk Modeling งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความชาญฉลาดของ application เช่น Robinhood, SCB Easy ไปจนถึงการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ขึ้นมาสำหรับองค์กร เช่น Chatbot, AutoML

No Description

คุณวงศกร ชัยวนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน Data Analytics

การทำงานของทีม Data Analytics จะเป็นลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ product โดยนำ data ต่างๆ มาวิเคราะห์ ใช้เป็นตัวนำในการตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนา product นั้นๆ ซึ่งต่างจากทีม data ขององค์กรอื่น โดยทางทีมจะทำหน้าที่กำหนดโจทย์ นำเสนอแผนงาน และลงมือทำโปรเจคด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ใช้กับ application จริงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นั่นทำให้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานของทีมแทบไม่ต่างจากบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาที่เกิดจากการทำงาน แม้แต่พนักงานใหม่หรือน้องฝึกงานก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระและได้รับความไว้วางใจให้ริเริ่มโปรเจค

No Description

Work from anywhere

ทีม Data Analytics มีนโยบาย work from anywhere โดยพนักงานไม่เพียงจะทำงานที่ไหนก็ได้ ยังสามารถทำงานเมื่อไรก็ได้ ไม่มีการสแกนนิ้วลงเวลาเข้างาน เพราะเราเชื่อในความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม เน้นที่ผลงานเป็นหลัก ซึ่งสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน และยัง ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงานในหลายกรณี อย่างไรก็ตามทีมก็ยังคงเข้ามาออฟฟิศอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเจอหน้า และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอย่างที่เคยเป็นมา

No Description

คนเป็นหัวใจสำคัญ

ทีม Data Analytics เชื่อว่าคนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดและมีแนวคิดว่าทีมจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต่อ เมื่อที่ทำงานเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ได้รับความไว้วางใจให้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆได้จริง และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่และมุมมองใหม่จากพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมอยู่เสมอ

ปัจจุบัน Data Scientist มีบทบาทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทีม Data Analytics โดยลักษณะของ Data Scientist ที่เรามองหานั้น ขั้นแรกคือต้องมี passion ในสายงานด้าน Data มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไว มีความ independent และยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และรักที่จะแก้ปัญหาที่ยากและท้าทาย

ส่วนทางด้าน technical skill นั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทีมมองว่าพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ สถิติ machine learning และ programming รวมถึง analytical problem solving skill เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ของตำแหน่ง data scientist เพราะงานที่เราทำมีรูปแบบหลากหลาย มีความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป หลายๆ โปรเจคเป็นงานใน area ใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน ซึ่งพื้นฐานความเข้าใจทาง quantitative ที่ดีเยี่ยมจะทำให้น้องๆ สามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ มาแก้โจทย์นอกตำราเหล่านั้นได้

ในตอนนี้ทีม Data Analytics เปิดรับพนักงานใหม่จำนวนมาก ทั้งตำแหน่ง Data Scientist, Data Analyst, และ Software Engineer ทั้งนี้ทางหน่วยงานยังมองหาผู้มีประสบการณ์ทางด้าน speech, risk, และ computer vision มาเสริมสร้างขอบเขตความสามารถของทีมอีกด้วย

No Description

คุณวงศกรบอกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้คนทำงานด้าน Data เก่งๆ อยู่กับธนาคารได้ไม่ใช่แค่วัฒนธรรม การทำงาน เงินเดือนหรือสวัสดิการ แต่คือ เนื้องานและโจทย์ใหม่ๆ ที่มีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา โอกาสที่ได้ทำงานอย่างที่คิดไว้ให้เป็นจริงและเมื่อทีมได้ทำงานร่วมกัน ทุกคนก็จะยิ่งสนุกกับการทำงานขึ้นไปอีก ในส่วนของพี่ๆ ในทีมก็มีหน้าที่คอยแนะนำและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนแสดงศักยภาพออกมามากที่สุด นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

No Description

คุณพีรพงษ์ จวนรมณีย์ Professional Data Scientist

คุณพีรพงษ์มาร่วมงานกับทีมตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2020 โดยโปรเจคที่ทำในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อพัฒนาระบบ AI ให้สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมตัวในการก้าวเข้าสู่การบริการลูกค้าผ่าน digital banking อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ก่อนสมัครงานคุณพีรพงษ์มองหาองค์กรที่เน้นผลลัพธ์ และงานที่่มี impact ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม และก็ได้มารู้จักกับทีม Data Analytics ของ SCB จากการแนะนำของพี่ที่รู้จัก ซึ่งตอนเข้ามามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับพี่ๆ ที่ทำงานอยู่ในหลายโปรเจค ทุกคนดูเป็นมิตร มีออร่าของความน่าทำงานด้วย น่าเคารพ สามารถชี้นำเราได้ และมีความวิชาการอยู่ในตัว ก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกทำงานที่นี่ และพอได้ทำมาจริงๆ ก็รู้สึกว่าที่นี่แหละคือสิ่งที่ตนเองมองหาอยู่

สิ่งที่ประทับใจในการทำงานที่นี่คือการที่ได้สำผัสกับงานที่มีความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานที่เป็น quick win ที่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อ ทำให้เกิด impact ได้อย่างรวดเร็ว และงาน innovation ที่มุ่งเน้นในการหาไอเดียและ solution ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้คิดแก้โจทย์ที่ยาก จากหลากหลายมิติ

No Description

คุณชวิศ สกุลยืนยง Professional Data Scientist

คุณชวิศเล่าว่ารู้จักกับพี่ที่ทำงานอยู่ ซึ่งมีแต่คนเก่งๆ รวมถึง data ของทาง SCB เองก็มีให้เล่นเยอะมาก เลยสนใจมาสมัครที่นี่ สิ่งที่ ประทับใจคือลักษณะการทำงานในทีมจะไม่มีเรื่องความอาวุโส ทุกคนรับฟังความเห็นและเชื่อใจกันหมดแม้จะเพิ่งจบใหม่ก็ตาม ทำให้มี โอกาสได้ทำโปรเจคยากๆ อย่าง NLP ร่วมกับพี่ๆ หลายคนในทีมด้วย ซึ่งงาน NLP เองจะเป็นงานเชิงวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ในทีมจึงเน้นการ ทำงานแบบ teamwork และแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอ

ต่อมาได้มีโอกาสมาทำโปรเจคเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Robinhood ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งอาหารของ SCB ทางทีมก็เปิดโอกาสให้เข้าไป ทำได้อย่างเต็มที่จึงได้มีโอกาสทำระบบแนะนำร้านอาหารให้กับผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของงาน Data science คือหลาย ๆ ครั้งจะสามารถเห็น impact ของงานได้ทันที อย่างเช่นการที่ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเลือกร้านอาหารมากขึ้น

สุดท้ายนี้คุณชวิศเล่าว่า งาน Data science มีความสนุกและท้าทายในตัวมันเอง ดังนั้นคนที่เหมาะกับงานสายนี้จึงต้องมีทั้งความชอบนด้านนี้จริงๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วย เพราะหลายๆปัญหา ไม่สามารถแก้ได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ต้องใช้ไอเดียใหม่ๆ และการพลิกแพลงเพื่อสร้าง solution ใหม่ๆ ขึ้นมา

No Description

คุณวิสุตา นาเงิน Senior Data Scientist

คุณวิสุตาเล่าว่าการทำงานในแผนก Data Analytics ของ SCB มีความท้าทายสูง เนื่องจากโปรเจคมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำ marketing campaign แนะนำ product ให้กับลูกค้าโดยใช้ machine learning model ไปจนถึงการนำ data มาประยุกต์เพื่อปรับปรุงการทำงานของธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโปรเจคที่ทีมได้รับนอกจากจะเป็นโจทย์ที่ทาง business units เป็นคนกำหนดแล้ว ทางทีมยังสามารถยกปัญหาที่เจอระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นไปให้ business units รู้ และขยายเป็นอีกโปรเจคหนึ่งได้

สำหรับการเป็น Data Scientist ในการทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณวิสุตาเสนอแนะว่า นอกจากจะมีความรู้พื้นฐานในการทำงานวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ machine learning แล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งในหลายๆครั้ง สิ่งที่แก้ปัญหาเชิงธุรกิจได้ก็อาจจะไม่ใช่ model ที่ยากที่สุด อีกทั้งด้วยความหลากหลายของเนื้องานที่มาจากหลายหน่วยงาน Data Scientist จึงต้องเป็นคนที่เรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทางหน่วยงาน Data Analytics เองก็ได้สนับสนุนค่าเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกด้วย

No Description

คุณภาณุ อึ้งสกุล Principal Data Scientist

สิ่งที่คุณภาณุประทับใจในการทำงานที่สุดคือโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านนโยบาย ธนาคารมี platform ที่ทำให้สามารถใช้งานข้อมูลที่มีอยู่มากมายและประมวลผลข้อมูลได้สะดวกซึ่งทำให้ Data Scientist สามารถใช้เวลากับการสร้างไอเดียได้มากขึ้นและแปลงไอเดียไปสู่ผลงานได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่พนักงานที่เข้าใหม่ก็ใช้เวลาไม่นานในการทำความคุ้นเคยกับบรรยากาศและวัฒนธรรมของทีมได้

ในด้านนโยบาย Data Scientist ได้รับอิสระอย่างมากในการสร้างโปรเจคใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งหลายๆ โปรเจคก็ถูกนำไปใช้งานจริงได้ในที่สุด หนึ่งในโปรเจคที่สร้างขึ้นมาในลักษณะ bottom-up คือ Auto ML ซึ่งได้ถูกนำไปใช้งานโดยหลายๆ ทีมนอก Data Analytics ด้วย อีกหนึ่งจุดที่ ประทับใจคือความไม่มี Silo เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเปิดกว้างและพร้อมจะแชร์ความคิดเห็นและความรู้ รับฟังข้อเสนอและข้อติจากคนอื่น ทำให้ต่างคนต่างมีความสบายใจที่จะทำงานร่วมกัน

สุดท้ายคุณภาณุแนะนำว่าคนที่เหมาะจะทำงานที่นี่ คือต้องกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองที่จะแชร์ไอเดียได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำเรื่องของอายุงานหรือความอาวุโสของตำแหน่งงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

Topics: 
SCB
Blognone Workplace