สหภาพยุโรปย้อนกลับนโยบายการให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ถอนคําพูดหลังจากที่อิสราเอลประกาศ “การปิดล้อม” กาซา

สหภาพยุโรปจะไม่ระงับการชําระเงินช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานปาเลสไตน์ Josep Borrell ผู้นําด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อค่ําวันจันทร์ ซึ่งขัดแย้งกับการประกาศก่อนหน้านี้ของ Oliver Varhelyi ผู้นําด้านการขยายตัวของสหภาพยุโรป

“การทบทวนความช่วยเหลือของสหภาพยุโรปต่อปาเลสไตน์ที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะไม่ระงับการจ่ายเงินที่ค้างชําระ” Borrell กล่าว ในแถลงการณ์ โดยเพิ่มว่าการกระทําดังกล่าวจะเป็นการ “ลงโทษประชาชนปาเลสไตน์ทั้งหมด” ทําลายผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปในภูมิภาค และ “ยิ่งเสริมกําลังใจให้กับผู้ก่อการร้าย”

รัฐมนตรีต่างประเทศลักเซมเบิร์ก Jean Asselborn รายงานว่า เป็นเจ้าหน้าที่ยุโรประดับสูงคนแรกที่ท้าทายประกาศของ Varhelyi กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นของรัฐสมาชิก 27 ประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศจะอภิปรายเรื่องนี้ในวันอังคาร

รัฐมนตรีต่างประเทศสเปน José Manuel Albares โทรหา Varhelyi และสื่อสาร “การไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ทราบ” สถานีโทรทัศน์สเปน ABC รายงาน อ้างอิงเจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยไม่ระบุชื่อ

Janez Lenarcic ผู้นําด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตการณ์ของสหภาพยุโรป ยัง ขัดแย้ง กับเพื่อนร่วมงานชาวฮังการี โดยกล่าวว่าแม้ว่าเขา “ประณามอย่างรุนแรงที่สุด” ต่อฮามาส แต่ความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป “จะดําเนินต่อไปตราบเท่าที่จําเป็น”

ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ “ชี้แจง” คํากล่าวของ Varhelyi คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่ากําลัง “เริ่มต้นการทบทวนเร่งด่วนของความช่วยเหลือของสหภาพยุโรปต่อปาเลสไตน์” แต่ไม่ได้ระงับการจ่ายเงินใดๆ เพราะ “ไม่มีการจ่ายเงินที่คาดการณ์ไว้”

“วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของสหภาพยุโรปไม่ได้อนุญาตโดยอ้อมให้องค์กรก่อการร้ายใดๆ ดําเนินการโจมตีต่ออิสราเอล คณะกรรมาธิการจะทบทวนเช่นกันว่า ภายใต้สถานการณ์บนพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงไป โครงการสนับสนุนประชากรปาเลสไตน์และหน่วยงานปาเลสไตน์ต้องปรับปรุงหรือไม่” แถลงการณ์ระบุ