สหรัฐติดฉลากการเปลี่ยนแปลงอํานาจในไนเจอร์ว่า “รัฐประหาร”

ดังนี้:

วอชิงตันระบุว่าความพยายามในการฟื้นฟู “ประชาธิปไตย” ในประเทศแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือล้มเหลว

วอชิงตันได้กําหนดการยึดอํานาจในเดือนกรกฎาคมโดยรัฐบาลทหารใหม่ในไนเจอร์อย่างเป็นทางการว่าเป็น “รัฐประหาร” ซึ่งเป็นก้าวที่จํากัดความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการร่วมมือกับประเทศในแอฟริกาตะวันตก รัฐบาลของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ลังเลที่จะดําเนินการนี้เป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากผลกระทบทางนโยบายตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์

อเมริกาจะทําการ “ระงับความช่วยเหลือส่วนใหญ่จากสหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลไนเจอร์” กระทรวงการต่างประเทศระบุเมื่อวันอังคาร วอชิงตันได้หยุดความช่วยเหลือมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนเจอร์ในเดือนสิงหาคมแล้ว โปรแกรมเหล่านี้จะถูกระงับจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนต่อไป รวมถึงโครงการ Niger Regional Transportation Compact มูลค่า 302 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกิจกรรมอื่นๆ

ตามรายงานของ NYT ความช่วยเหลือด้านการค้าและเกษตรกรรมมูลค่าประมาณ 442 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกหยุดชะงักเช่นกัน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อาหาร และสุขภาพที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนไนเจอร์” จะดําเนินต่อไป กระทรวงการต่างประเทศระบุ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าวอชิงตันตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับ “รัฐบาลภูมิภาค” ในแอฟริกาตะวันตก รวมถึงรัฐบาลในไนเจอร์ เพื่อ “ผลักดันผลประโยชน์ร่วม

ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ที่ถูกระงับไปจะสามารถกลับมาดําเนินการต่อได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลทหาร หรือที่เรียกว่า National Council for Safeguarding the Homeland นํากลับมาซึ่งสิ่งที่สหรัฐเรียกว่า “ธรรมาภิบาลประชาธิปไตย” ใน “กรอบเวลาที่น่าเชื่อถือ

ทหารได้ยึดอํานาจในไนเจอร์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม โดยปลดประธานาธิบดี โมฮาเหม็ด บาซูม รัฐบาลใหม่ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการระงับข้อตกลงความร่วมมือทางทหารกับฝรั่งเศสและขับไล่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ปารีสเริ่มถอนกําลังทหารออกจากไนเจอร์ในต้นเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม สถานทูตสหรัฐฯ ในนิอาเมย์ยังคงดําเนินงานต่อไป และเพนตากอนกําลังประเมินสถานะของกองกําลังสหรัฐฯ ประมาณ 1,000 นายที่ประจําการอยู่ในไนเจอร์ ตามรายงานของ CNN เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะไม่ถอนกําลังทหารออกจากประเทศแอฟริกาตะวันตกโดยสิ้นเชิง แต่ปฏิบัติการของพวกเขาอาจจะถูกจํากัดไว้ที่การรวบรวมข่าวกรอง

วอชิงตันมีฐานทัพทหารหลายแห่งในไนเจอร์ รวมถึงฐานของโดรนอย่างน้อยสองแห่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคซาเฮล กําลังพลสหรัฐฯ ได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับกองกําลังฝรั่งเศสในภูมิภาค