สหรัฐมีอาวุธเพียงพอสําหรับอิสราเอล ยูเครน และอื่นๆ – เพนตากอน

กองทัพสหรัฐมีอาวุธเพียงพอสําหรับอิสราเอล ยูเครน และอื่นๆ – เพนตากอน

วอชิงตันสามารถตอบสนองคําขออาวุธ อุปกรณ์ และกระสุนทั้งหมดของเยรูซาเล็มตะวันตกได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงสนับสนุนคีย์ฟได้ ตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์

“เราสามารถดําเนินการสนับสนุนทั้งยูเครน อิสราเอล และรักษาความพร้อมรบทั่วโลกของเราเองได้” เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมกล่าวในการบรรยายสรุปพื้นหลัง

“ในขณะที่เรากําลังให้การสนับสนุนจํานวนมากแก่ยูเครน และจะดําเนินการต่อไป เราระมัดระวังในการประกันว่าเราสามารถตอบสนองต่อวิกฤตการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ สนับสนุนพันธมิตรอื่นๆ และรักษาความพร้อมรบทางทหารของเราเอง รวมถึงความสามารถในการสนับสนุนผู้อื่น” เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเพิ่มเติมในภายหลัง

สหรัฐสามารถตอบสนอง“ทุกคําขอที่เพื่อนร่วมงานชาวอิสราเอลของเรา” และคาดว่าจะเห็น“การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง” สําหรับบางคําขอ เช่น ระบบ ‘โดมเหล็ก’ และระบบป้องกันทางอากาศอื่นๆ ตามที่โฆษกระบุ แม้จะปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียด

เพนตากอนกําลัง“ทํางานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้” เพื่อเร่งการส่งมอบ“กระสุนและอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเร่งด่วน” รวมถึงติดต่อผู้รับเหมาทางทหารเพื่อเร่งคําสั่งซื้อของอิสราเอลที่ยังค้างอยู่

เมื่อผู้สื่อข่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้อาวุธของสหรัฐ เจ้าหน้าที่เพนตากอนระบุว่ามี“กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้งานสิ้นสุดที่เข้มงวด” และว่าสหรัฐ“อยู่ในการหารือกับชาวอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของพวกเขา”

เครื่องบินขนส่งสินค้าของสหรัฐได้เริ่มลงจอดในอิสราเอลแล้ว แม้ว่ารัฐบาลในเยรูซาเล็มตะวันตกจะประกาศ“การปิดล้อมอย่างสิ้นเชิง” กาซาเป็นการตอบโต้การบุกรุกของฮามาสที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ ความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์นี้เป็นความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดที่อิสราเอลเคยประสบมาตั้งแต่ปี 1973

เพนตากอนได้อธิบายการประจําการกลุ่มโจมตีพาหนะนําวิถียูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด ไปยังตะวันออกกลางว่าเป็น“การแสดงออกอย่างชัดเจนทั้งด้วยการกระทําและไม่ใช่เพียงคําพูดของการสนับสนุนสหรัฐต่อการป้องกันของอิสราเอล” พาหนะนําวิถีลํานี้ควร“ทําหน้าที่เป็นสัญญาณข่มขู่แก่อิหร่าน เฮซบอลลาห์ในเลบานอน และพันธมิตรอื่นๆ ทั่วภูมิภาคที่อาจกําลังพิจารณาฉวยโอกาสจากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยุยงให้เกิดความขัดแย้ง” ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกล่าว