อิสราเอลเตรียมยกเลิกมาตรการใส่หน้ากากนอกอาคาร หลังอัตราการติดเชื้อตกลงต่อเนื่อง

คณะทำงานจัดการเหตุโรคระบาด COVID-19 ของอิสราเอลแนะนำให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัยนอกอาคาร หลังจากยอดผู้ติด COVID-19 ต่ำลงต่อเนื่องเหลือต่ำกว่า 500 คนต่อวัน แม้จะปลดมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้วชุดหนึ่ง แต่ยังคงมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัยในอาคารต่อไป

อัตราการติด COVID-19 ของอิสราเอลลดลงต่อเนื่องแม้แต่ในกลุ่มอายุ 0-19 ปีที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน โดยรัฐบาลฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น แม้จะเริ่มทดสอบในเด็กอายุต่ำกว่านั้นบ้างแล้ว ตอนนี้อัตราการติด COVID-19 นั้นต่ำกว่าช่วงที่โรคระบาดสูงสุดกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา มากกว่า 95% ทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มเด็กนั้นมีอัตราการติดโรคสูงขึ้นช่วงหนึ่งหลังปลดมาตรการล็อกดาวน์แต่ก็กลับมาลดลงในที่สุด

คาดว่าอิสราเอลจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12-16 ปีในอีกไม่กี่เดือนนี้หลังได้รับข้อมูลความปลอดภัยจาก Pfizer

ที่มา – The Times of Israel, Our World in Data

No Description

ภาพกรุงเยลูซาเล็ม โดย 696188

![](No Description

อัตราการติด COVID-19 ของประชากรอิสราเอลเทียบกับช่วงที่โรคแพร่กระจายมากที่สุดในช่วงกลางเดือนมกราคม แยกตามกลุ่มอายุ

Topics: 
Israel
COVID-19