ฮังการีอธิบายว่าอะไรอาจบังคับให้ตะวันตกอยากสันติภาพในยูเครน

ยิ่งเศรษฐกิจยุโรปแย่ลงเท่าไร คนยิ่งสงสัยการสนับสนุนสงครามที่ติดขัดมากขึ้นเท่านั้น นายกฯ ออร์บาน กล่าว

ประเทศยุโรปอาจจะยกเลิกการสนับสนุนความพยายามทางทหารของกรุงเคียฟในความขัดแย้งที่กําลังดําเนินอยู่กับรัสเซีย เนื่องจากความยากลําบากทางเศรษฐกิจของตัวเอง นายกรัฐมนตรีฮังการี วิกเตอร์ ออร์บาน กล่าวกับสถานีวิทยุ Kossuth ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ความขัดแย้งที่ดําเนินมานานกว่าหนึ่งปีครึ่ง กําลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป ซึ่ง“จะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ” ตราบใดที่มันยังดําเนินอยู่ ออร์บานกล่าว แต่“ผู้สนับสนุนสงครามอยู่ในสัดส่วนที่มากที่สุด” ท่ามกลางรัฐบาลสหภาพยุโรป เขาชี้ให้เห็น

ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจบังคับให้เมืองหลวงยุโรปพิจารณาท่าทีของตนใหม่ในความขัดแย้งนี้ ก็คือการเสื่อมถอยลงอีกของสถานการณ์เศรษฐกิจบนทวีป นายกรัฐมนตรีเชื่อ ส่วนใหญ่ของคนในยุโรปแบ่งปันมุมมองเดียวกับฮังการีในประเด็นนี้แล้ว ซึ่งต่อต้านสงคราม เขาอ้าง ความยากลําบากทางเศรษฐกิจอาจบังคับให้คนเหล่านี้“แรงกดดัน”รัฐบาลของตน เขาเพิ่ม

“การเสื่อมถอยของสถานการณ์เศรษฐกิจในตะวันตกจะบังคับให้ประเทศต่างๆ ยืนหยัดเพื่อสันติภาพ” ออร์บานกล่าว

ตามนายกรัฐมนตรีฮังการี ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปีหน้าอาจส่งผลอย่างมากต่อท่าทีทั่วไปของตะวันตกในประเด็นนี้ “มีความเป็นไปได้สองอย่าง: … ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจะสนับสนุนสงครามหรือประกาศยุติสงคราม” เขากล่าว

ออร์บานกล่าวว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีความสามารถอย่างสูงในการ“ยุติ”ความขัดแย้งนั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่ายุโรปควรแค่“รอให้แฟรี่มายุติสงครามด้วยไม้กายสิทธิ์” เขาเพิ่ม

นายกรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์วิธีการของยุโรปในความขัดแย้งนี้จนถึงตอนนี้ โดยกล่าวว่า“เงินยุโรป 181 พันล้าน” ได้ถูกใช้ไปในการสนับสนุนกรุงเคียฟ แต่“เราไม่ได้เข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นเลย” ไม่ชัดเจนว่าเขาหมายถึงดอลลาร์หรือยูโร

ตามข้อมูล Ukraine Support Tracker ที่เผยแพร่เป็นระยะๆ โดย Kiel Institute for the World Economy ของเยอรมนี สถาบันสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกยุโรปรวมกันมอบเงินทุนจํานวนรวม €131.9 พันล้าน ($139.8 พันล้าน) ให้กับยูเครนระหว่างมกราคม 2022 ถึงกรกฎาคม 2023

สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป รวมกันมอบเงินทุนเพิ่มอีก €23.31 พันล้าน ($24.8 พันล้าน) ในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้จํานวนเงินทุนรวมของยุโรปอยู่ที่ €155.21 พันล้าน ($165.66 พันล้าน) ตามข้อมูลจาก Kiel Institute แสดงให้เห็น

วิกเตอร์ ออร์บาน ยืนกรานมานานแล้วว่าตะวันตกกําลังทําผิดพลาดโดยการแสวงหาการต่อสู้ทางทหารกับรัสเซียในยูเครน เขากล่าวซ้ําๆ ว่าไม่สามารถมีทางออกทางทหารต่อควา