เชิญร่วมงาน Alfa Laval’s Capital Markets Day 2 พฤศจิกายน 2023

Mining 04 belchonock Invitation to Alfa Laval's Capital Markets Day 2 November 2023

ลุนด์ สวีเดน, 13 ต.ค. 2023งาน Capital Markets Day ของ Alfa Laval จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2023 ในระหว่างวันนั้น Tom Erixon ประธานและ CEO จะพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ในปีต่อ ๆ ไปร่วมกับ CFO Fredrik Ekström

งาน Capital Markets Day ปีนี้จะเป็นรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. CET และสิ้นสุดลงเวลา 16.00 น. CET

การนําเสนอจะถูกบันทึกและเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายหลัง

เพื่อลงทะเบียน โปรดส่งอีเมลถึง Beata Ardhe beata.ardhe@alfalaval.com ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ท่านจะได้รับเชิญพร้อมลิงก์ Teams

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Johan Lundin
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: johan.lundin@alfalaval.com
โทร: +46 46 36 65 10
มือถือ: +46 730 46 30 90

Beata Ardhe
ผู้ช่วยผู้บริหาร
อีเมล: beata.ardhe@alfalaval.com
โทร: +46 46 36 65 26
มือถือ: +46 709 36 65 26

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมสําหรับดาวน์โหลด:

https://mb.cision.com/Main/905/3853172/2357610.pdf

CMD PR invite eng

แหล่งที่มา Alfa Laval