เฟซบุ๊กเปิดชุดข้อมูลวิดีโอนักแสดงกว่าสามพันคน ใช้ทดสอบความเท่าเทียมในโมเดลปัญญาประดิษฐ์

เฟซบุ๊กเปิดชุดข้อมูล Casual Conversations เป็นวิดีโอของนักแสดง 3,011 คน รวมกว่า 45,186 วิดีโอ ที่มีข้อมูลเพศ, อายุ, สีผิว, และสภาพแสง เพื่อใช้ตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ว่ามีการโน้มเอียง (bias) ผลการทำนายค่าต่างๆ กับคนกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่

แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากในช่วงหลัง แต่เนื่องจากชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกอาจจะไม่ได้ตรวจสอบว่ากระจายครบถ้วนทุกกลุ่มประชาชน หรือชุดข้อมูลเน้นกลุ่มประชากรบางกลุ่มเป็นพิเศษทำให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเช่น ซอฟต์แวร์ตรวจโรคไม่ได้แนะนำให้คนบางเชื้อชาติไปรักษา แม้จะมีอาการครบก็ตาม

ชุดข้อมูล Casual Conversations นี้เฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้านภาพและเสียงเท่านั้น และห้ามใช้งานบางด้าน เช่นนำภาพไปฝึกโมเดลตรวจจับเพศ, อายุ, หรือสีผิว

ที่มา – Facebook AI

Topics: 
Facebook
Artificial Intelligence