แคนาดาประกาศลงทุนปรับระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศเป็นพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปี

รัฐบาลแคนาดาประกาศลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อแปลงเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั่วประเทศในระยะเวลา 5 ปี มูลค่ากว่า 2.75 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยจะเริ่มต้นดำเนินงานในปีนี้

เป้าหมายของโครงการนี้คือทางรัฐบาลแคนาดาต้องการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด โดยส่วนหนึ่งของแผนคือทางรัฐบาลจะสนับสนุนการซื้อรถประจำทางและรถโรงเรียนเป็นรถแบบใหม่เป็นรถที่ไม่ปล่อยไอเสีย และการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการสร้างงานในประเทศแคนาดาในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตเพื่อให้แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันในระดับโลกได้ด้วย

สำหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอัพเกรดระบบขนส่งสาธารณะของประเทศวงเงิน 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ของนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau ซึ่งจะคอยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งให้เทศบาล, บริษัทขนส่ง และโรงเรียนทั่วประเทศ

ที่มา – Government of Canada, Engadget

No Description
ภาพจาก jameswheeler/Pixabay

Topics: 
Canada
Transportation
Electric Car