แบงก์ชาติเปิดรับฟังความเห็นการสร้างบาทดิจิทัล ชี้หากทำได้จะเป็นก้าวสำคัญของการเงินไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการรับฟังแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC) จากเดิมที่การใช้เงินดิจิทัลของธนาคารกลางนั้นใช้ระหว่างธนาคารเป็นหลัก พร้อมกับออกรายงานสรุปภาพรวมแนวทางและความจำเป็นในการออก Retail CBDC

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า Retail CBDC นี้จะเปรียบเหมือนเงินสดที่ออกโดยธนาคารกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รายงานระบุว่าการที่ธนาคารเริ่มศึกษาเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลโดยเอกชนมาใช้งาน ซึ่งอาจะมีความเสี่ยงทั้งต่อผู้ใช้งานเองและเสถียรภาพทางการเงิน

รายงานระบุถึงคุณสมบัติของ Retail CBDC ไว้ดังนี้

  • เงินออกโดยธนาคารกลางผ่านธนาคารพาณิชย์ (two-tier distribution) รูปแบบเดียวกันเงินสดทุกวันนี้
  • ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยจากการถือครอง แต่อาจจะมีการจำกัดปริมาณการไถ่ถอน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมโอน (zero-to-minimal transaction cost) ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบได้
  • ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบกระจายศูนย์ (decentralized) เสมอไป

รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ใช่การออกแบบตัวโปรโตคอลเงินดิจิทัล แต่เป็นการวางแนวทางคุณสมบัติของเงินดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการรับฟังความเห็น ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา – Bank of Thailand

No Description

ภาพคุณสมบัติต่างๆ ของ Retail CBDC ที่ต้องพิจารณาจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

Topics: 
Bank of Thailand
Cryptocurrency