Adobe เพิ่ม Super Resolution ใน Adobe Camera Raw ใช้พลัง ML ให้ซูมภาพได้ ไม่เบลอ

นอกจาก Adobe จะปล่อย Photoshop สำหรับ Mac รันด้วย Apple M1 แล้ว ยังเพิ่มความสามารถใหม่ใน Adobe Camera Raw ส่วนเสริมสำหรับการตกแต่งรูปภาพใน Photoshop ซึ่งก็คือ Super Resolution ใช้ machine learning เพิ่มความละเอียดภาพแม้ซูมภาพใหญ่

โดยปกติแล้วเมื่อซูมภาพ เราจะมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมพิกเซลเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วภาพ และยิ่งซูมจะยิ่งเบลอ ซึ่ง Super Resolution จะทำให้ตัวสี่เหลี่ยมเล็กและมีความคมชัดขึ้น เบื้องต้นเปิดใช้งาน Adobe Camera Raw ใน Photoshop ก่อน และจะเปิดให้ใช้งานใน Lightroom และ Lightroom Classic ต่อไป

ฟีเจอร์ Super Resolution ใช้เทคโนโลยีเดียวกับโปรเจกต์ Enhance Details ที่ใช้เพิ่มความละเอียดรูปภาพใน Camera Raw, Lightroom Classic และ Lightroom CC

No Description

ที่มา – Adobe, Petapixel

Topics: 
Adobe
Photoshop
Machine Learning
Lightroom