Amazon Aurora เริ่มใช้ซีพียู Graviton2 ที่ออกแบบเอง ราคาต่อประสิทธิภาพดีขึ้น 35%

Amazon เริ่มใช้งานซีพียูออกแบบเอง Graviton2 ที่เป็น ARM ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์บน AWS โดยชูจุดเด่นเรื่องราคา/ประสิทธิภาพที่ดีกว่า x86 แต่ในช่วงแรกๆ ยังใช้เฉพาะบริการเช่าเครื่อง EC2 โดยตรงเท่านั้น

ช่วงหลัง Amazon เริ่มนำ Graviton2 มาใช้กับบริการอื่นๆ ในเครือ AWS เพิ่มมากขึ้น บริการล่าสุดคือฐานข้อมูล Amazon Aurora (ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลของ AWS เองที่เข้ากันได้กับ MySQL/PostgreSQL) ที่หันมาใช้เครื่อง Graviton2 โดยระบุว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นสูงสุด 20% และราคาต่อประสิทธิภาพดีขึ้นสูงสุด 35%

Amazon ย้ำว่าประสิทธิภาพของ Graviton2 เกิดจากการออกแบบซีพียูให้เหมาะกับงานบน AWS เป็นพิเศษ จึงได้ประโยชน์เพิ่มในหลายมิติ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง 50% เป็นต้น

ที่มา – AWS Blog

No Description

Topics: 
AWS
Amazon
Database
CPU
Arm
Graviton