Arm เปิดตัวสถาปัตยกรรม Arm v9 สถาปัตยกรรมชุดใหม่ในรอบ 10 ปี

Arm เปิดตัวสถาปัตยกรรมคำสั่ง (Instruction Set Architecture – ISA) ชุดใหม่ Arm v9 หลังจากเปิดตัวสิบปีหลัง Arm v8 เปิดตัวเมื่อปี 2011 ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะ Arm เริ่มรองรับคำสั่งขนาด 64 บิตเป็นครั้งแรกจนกระทั่งชิป Arm มีความสามารถระดับเดสก์ทอปเช่นทุกวันนี้

ทาง Arm ยกตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน Arm v9 ได้แก่

  • Arm Confidential Compute Architecture (CCA) ขยายจาก Arm TrustZone ในทุกวันนี้ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถรันแยกส่วนกันได้ชัดเจนขึ้น
  • Arm Memory Tagging Extension (MTE) กำหนดสิทธิ์การเขียนหน่วยความจำ ป้องกันแฮกเกอร์เขียนข้อมูลทับลงหน่วยความจำที่เป็นจุดสำคัญของช่องโหว่จำนวนมาก
  • Scalable Vector Extension (SVE) 2 ชุดคำสั่งแบบเวคเตอร์ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกับฟูจิตสึสำสำหรับใช้งานในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Fugaku ใน SVE2 จะขยายขนาดเวคเตอร์ไปได้ถึง 2048 บิตพร้อมรองรับคำสั่งที่ช่วยประมวลผลข้อมูลในกลุ่มการประมวลผลภาพ และปัญญาประดิษฐ์

การเปิดตัวสถาปัตยกรรมชุดคำสั่งเป็นก้าวแรกของชิปรุ่นต่อไป โดยต้องรอ Arm เริ่มเปิดตัวพิมพ์เขียวซีพียูต้นแบบและใช้เวลาอีกนับปีกว่าผู้ผลิตจะนำพิมพ์เขียวไปผลิตเป็นชิปจริงจนมาเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้งาน

ที่มา – Arm

No Description

Topics: 
Arm
CPU