Azure ล่มทั่วโลกจากปัญหา DNS, ไมโครซอฟท์ต้องเปิดหน้า status สำรอง

ไมโครซอฟท์รายงานบริการจำนวนมากมีปัญหาเนื่องจาก DNS ดับไปช่วงตีสี่ครึ่งที่ผ่าน โดยช่วงที่มีปัญหาหนักกินระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม และหลังจากนั้นยังมีรายงานปัญหาจากบริการอื่นๆ จนช่วงเจ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมา

ปัญหาครั้งนี้ทำให้หน้าเว็บ status.azure.com สำหรับรายงานปัญหา Azure เองใช้งานไม่ได้ไประยะหนึ่ง ไมโครซอฟท์ต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดเว็บ status2.azure.com มาแก้ปัญหาชั่วคราว โดเมนจำนวนมากของไมโครซอฟท์ก็ใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาที่มีปัญหาไปด้วย

ทางไมโครซอฟท์ระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุว่าทำไม DNS จึงดับไป แต่พบว่าก่อนที่บริการจะดับมีอัตราการใช้งานสูงผิดปกติ

ปัญหาครั้งนี้ของ Azure นับการล่มครั้งใหญ่รอบที่สองของปี หลังจากเมื่อกลางเดือนมีนาคมเพิ่งล่มจากบั๊กการเปลี่ยนกุญแจในระบบ Azure AD

ที่มา – Azure Status

No Description

Topics: 
Microsoft Azure
Service Outage
Microsoft