Binance-ผู้ก่อตั้ง งานเข้า! สหรัฐฟ้องศาลเอาผิด อ้างละเมิดกฎหมายการค้าอื้อ

Binance บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลกระดานใหญ่ที่สุดของโลก และนายฉางเผิง จ้าว ผู้ก่อตั้งบริการดังกล่าว ถูกคณะกรรมการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (ซีเอฟทีซี) ยื่นคำร้องดำเนินคดีต่อศาลส่วนกลางในรัฐอิลลินอย ของสหรัฐ เมื่อวันจันทร์ (27 มี.ค.)

ซีเอฟทีซีอ้างว่าไบแนนซ์ลวงผู้ใช้งานในสหรัฐอย่างแข็งขัน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบการค้าของสหรัฐ

ในคำร้องต่อศาล ซีเอฟทีซีระบุอีกว่า นายจ้าว สัญชาติแคนาดา และอดีตประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย นายแซมิล ลิม มักหาประโยชน์อย่างแข็งขันจากลูกค้าระดับวีไอพีที่มีฐานะมั่งคั่งและมีความสำคัญเชิงพาณิชย์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีลูกค้ากลุ่มสถาบัน ที่มีฐานดำเนินงานในสหรัฐ รวมอยู่ด้วย

ซีเอฟทีซี อ้างอีกว่า ไบแนนซ์และนายจ้าวยังทำวิธีการต่างๆ เพื่อจงใจปิดบังว่าบริษัทลูกของไบแนนซ์ตั้งอยู่ในประเทศใดบ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่นายจ้าวอ้างว่าต้องการ “ทำให้ประเทศต่างๆ ไม่มีมลทิน”