Builk รับเงินลงทุนซีรีส์ B นำโดย Beacon VC ในเครือธนาคารกสิกรไทย

Builk One Group บริษัทด้านแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจก่อสร้างของไทย รับเงินลงทุนรอบซีรีส์ B (ไม่เปิดเผยจำนวน) จากนักลงทุนทั้งหมด 4 รายคือ Beacon Venture Capital ในเครือธนาคารกสิกรไทย, AddVentures ในเครือ SCG, Cre-Ful และ Rosewood Capital

นายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Builk ระบุว่าปัญหาหลักของอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ สูญเสียทั้งต้นทุน เวลา คุณภาพ แนวทางของ Builk จึงต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการเปลี่ยนการทำงานเป็นดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มการบริหารธุรกิจก่อสร้างและการซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์

แพลตฟอร์มของ Builk ในปี 2563 มียอดขายมากกว่า 500 ล้านบาท มีเครือข่ายผู้ประกอบการก่อสร้าง เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกว่า 3,500 ราย การรับเงินลงทุนจาก Beacon VC รอบนี้ยังจะนำไปพัฒนาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้รับเหมา หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้รับเหมาด้วย

No Description

Topics: 
Builk
Beacon Venture Capital
Kasikorn Bank
Startup