Clubhouse เพิ่มฟีเจอร์ให้ทิปผู้จัดรายการที่ชอบ ไม่หักส่วนแบ่งใดๆ

Clubhouse ยังเดินหน้าเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง (แต่ยังไม่มีเวอร์ชัน Android ที่ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน) ล่าสุดเพิ่มฟีเจอร์ Send Money อยู่ใต้โพรไฟล์ ผู้ฟังสามารถให้ทิปกับผู้จัดรายการที่ชอบได้

กระบวนการจ่ายเงินจะผ่านระบบจ่ายเงินของ Stripe โดย Clubhouse ไม่หักส่วนแบ่งใดๆ ผู้จัดรายการได้รับเงินเต็ม 100%

Clubhouse ระบุว่ายังมีฟีเจอร์ด้านการจ่ายเงินให้ครีเอเตอร์อีกมากที่จะทยอยปล่อยออกมาในเร็วๆ นี้

ที่มา – Clubhouse

No Description

Topics: 
Clubhouse