GitHub พบบั๊กล็อกอินกลายเป็นคนอื่น รีเซ็ตล็อกอินผู้ใช้ทุกคน

GitHub พบบั๊ก race condition ในระบบหลังบ้านทำให้ผู้ใช้เข้าเว็บแล้วพบว่าล็อกอินกลายเป็นผู้ใช้คนอื่นในระบบ

ทาง GitHub ระบุว่าบั๊กเริ่มปรากฎตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทางบริษัทแก้ไขในวันที่ 8 มีนาคม โดยรวมแล้วมีผู้ใช้ได้รับผลกระทบน้อยกว่า 0.001% ของผู้ใช้ที่ล็อกอินทั้งหมด

ทาง GitHub รีเซ็ตล็อกอินผู้ใช้ทุกคนหลังแก้ไขบั๊กแล้ว โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรนอกจากล็อกอินใหม่อีกครั้ง

ที่มา – GitHub

No Description

Topics: 
GitHub
Security