Google Drive พบปัญหาการใช้งานบางส่วน อาจสร้างเอกสารใหม่ใน Docs, Sheets, Slides ไม่ได้

กูเกิลรายงานปัญหาใน Google Drive ที่ส่งผลต่อการใช้งานบางส่วน โดยส่วนที่กระทบหลักคือบริการ Google Docs, Google Sheets และ Google Slides ไม่สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ แต่ยังสามารถเข้าถึงและดูเอกสารได้ตามปกติ

ในหน้ารายงานสถานะของบริการกูเกิล ระบุว่าผู้ใช้งานทั้ง 4 บริการดังกล่าว อาจพบข้อความ error หรือใช้เวลาในการตอบสนองนาน หรืออาจพบการทำงานที่ไม่คาดหมายอื่น ๆ

ปัญหาดังกล่าวกูเกิลเริ่มรายงานตั้งแต่เวลา 20.36น.

ที่มา: 9to5Google

alt="Google Docs Error"

Topics: 
Google Drive
Google Workspace
Service Outage