JD.com ไตรมาส 4/2020 เน้นเจาะตลาดเมืองรองในจีนมากขึ้น

JD.com รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2020 รายได้รวม 34,379.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.4% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 3,728.0 ล้านดอลลาร์

จำนวนลูกค้าของ JD.com ที่มีการใช้งานในรอบ 1 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น 30.3% เป็น 471.9 ล้านบัญชี

ไฮไลท์สำคัญของ JD.com ช่วงได้มาสที่ผ่านมาคือกลุ่มธุรกิจ Jingxi เพื่อเจาะตลาดเมืองรองในจีน ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Jingxi ร้านสะดวกซื้อ Jingxitong และแพลตฟอร์มซื้อสินค้าแบบกลุ่ม Jingxi Pinpin ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดเมืองรอง และล่าสุดบริษัทก็ซื้อหุ้นใน Dili Group ตัวแทนกระจายสินค้าเกษตร เพื่อเน้นตลาดนี้มากขึ้น

ที่มา: JD.com

JD.com

Topics: 
JD.com
Financial Report