LINE ญี่ปุ่นส่งข้อมูลหาซัพพลายเออร์ในจีน โดยไม่ได้แจ้งผู้ใช้งาน

LINE เผย วิศวกรในบริษัทจีนที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ LINE ประเทศญี่ปุ่น เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ID และเป็นช้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

LINE รายงานเรื่องนี้ต่อกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตผู้ใช้ก่อนส่งข้อมูลออกนอกประเทศตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นบังคับไว้ อย่างไรก็ดี LINE ระบุว่าไม่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า LINE จ้างบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งให้ตรวจสอบความคิดเห็นไม่เหมาะสมบนกระดานข่าวของ LINE และพบว่ามีการจ้างเอาท์ซอร์สจากเมืองต้าเหลียน ประเทศจีนด้วย ด้าน Z Holdings Corp บริษัทแม่ของ LINE มีแผนจะตั้งคณะกรรมการทำงาน ร่างมาตรการปกป้องข้อมูลผู้ใช้งาน

No Description

ที่มา – Japan Times

Topics: 
LINE
Japan
China
Privacy