MIPS หันมาพัฒนาชิป RISC-V หลังบริษัทแม่ล้มละลาย

MIPS Technology ผู้พัฒนาชิปสถาปัตยกรรม MIPS ถูกสตาร์ทอัพ Wave Computing ซื้อไปตั้งแต่ปี 2018 แต่สุดท้าย Wave Computing กลับล้มละลาย ล่าสุดบริษัทเตรียมออกจากสถานะล้มละลายและเดินหน้าทำธุรกิจออกแบบชิปต่อไป แต่รอบนี้บริษัทจะหันมาออกแบบชิปในสถาปัตยกรรม RISC-V แทนแล้ว

บริษัทที่ออกจากแผนฟื้นฟูจะเปลี่ยนชื่อจาก Wave Computing กลายเป็น MIPS อีกครั้ง

MIPS เคยเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญในโลกคอมพิวเตอร์ ทาง Wave Computing เมื่อซื้อ MIPS ไปแล้วก็เคยประกาศว่าจะโอเพนซอร์สสถาปัตยกรรมมาแข่งกับ RISC-V แต่สุดท้ายแผนการไม่สำเร็จจนบริษัทล้มละลายไปเสียก่อน ขณะที่ช่วงปีที่ผ่านมาสถาปัตยกรรม RISC-V ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา – PRNewsWire

No Description

ภาพโดย blickpixel

Topics: 
MIPS
RISC-V