MWC 2021 ประกาศจัดงานมิถุนายนนี้ ในรูปแบบเดิม ให้คนพบปะกันในสถานที่ โดยเพิ่มมาตรการป้องกัน

ผู้จัดงาน Mobile World Congress (MWC) งานด้านโทรศัพท์มือถืองานใหญ่ประจำปีที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ประกาศยืนยันการจัดงานในปีนี้ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม หลังจากปีที่แล้วงานได้ยกเลิกไปจากการระบาดของโควิด-19 โดยจะจัดงานในรูปแบบเดิมคือให้ผู้ร่วมงานได้พบปะกันในสถานที่ (In-Person)

ทั้งนี้ GSM Association หรือ GSMA ผู้จัดงาน กล่าวว่าได้หารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 เช่น การจำกัดจำนวนคนในแต่ละสถานที่ เพิ่มการรักษาระยะห่าง เพิ่มมาตรการความสะอาด รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงผลตรวจโควิดที่เป็นลบ และตรวจซ้ำทุก 72 ชั่วโมงด้วย

Stephanie Lynch-Habib หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ GSMA คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน MWC 2021 ราว 4-5 หมื่นคนจากทั่วโลก (งานปี 2019 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1 แสนคน)

ที่มา: Bloomberg

alt="MWC21"

Topics: 
MWC
GSMA