PyThaiNLP 2.3 ออกแล้ว พร้อมกับเพิ่มโมเดลใหม่

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ไลบรารีภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาษาไทย PyThaiNLP ได้ปล่อยเวอร์ชัน 2.3 โดยสรุปความเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

  • เพิ่มโมเดลใหม่สำหรับงานด้านการระบุหน้าที่ของคําในประโยค (Part-of-speech), งานด้านการระบุคําที่เป็นนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Tagging) จากชุดข้อมูล LST20
  • เพิ่มโมเดลด้านการแปลภาษาและโมเดล wangchanberta ของสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลบรารี
  • เพิ่มโมเดลสำหรับการระบุคําที่เป็นนิพจน์ระบุนาม (chunk parsing)

ข้อมูลเปิดเผย: ผู้เขียนเป็นสมาชิกในทีมพัฒนา PyThaiNLP

ที่มา: PyThaiNLP 2.3 Released! : PyThaiNLP Blog

Topics: 
Python
Natural Language
PyThaiNLP