RFK Jr. เรียกร้องการคุ้มครองจากหน่วยรักษาความปลอดภัยหลังจากมีการขู่ฆาตกรรม

ตัวอย่าง ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ Robert F. Kennedy Jr. ได้เรียกร้องให้มีการคุ้มกันโดย Secret Service หลังจากมีการคุกคามที่จะลอบสังหาร
อ่านบทความฉบับเต็มที่ RT.com