Samsung ร่วมกับ Manna ให้บริการส่งสินค้า Galaxy ด้วยโดรนสำหรับผู้สั่งสินค้าในไอร์แลนด์

Samsung ร่วมมือกับ Manna Drone Delivery เพื่อให้บริการส่งสินค้าด้วยโดรนสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้า Galaxy ผ่านเว็บไซต์ Samsung ในประเทศไอร์แลนด์

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งสินค้าผ่านโดรน มีตั้งแต่ Galaxy S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 และ Galaxy A Series ซึ่งตอนเริ่มให้บริการจะยังคงจำกัดเฉพาะเมือง Oranmore ก่อน

โดรนที่ Manna ใช้งาน จะเป็นโดรนเกรดที่ใช้ในอากาศยาน สามารถบินได้ตั้งแต่ 50-80 เมตรที่ความเร็วกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงพอที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้าในเมือง Oranmore ภายใน 3 นาทีหลังออกจากจุดปล่อยโดรน

นอกจาก Samsung แล้ว Manna ยังร่วมมือกับ Tesco รวมถึงธุรกิจท้องถิ่นอีกหลายแห่งเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค, หนังสือ และยาให้ผู้ประชากรในพื้นที่ Oranmore ด้วย และในอนาคทางบริษัทจะขยายบริการโดรนขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศ

ที่มา – Samsung, Engadget

No Description
ภาพจาก Samsung

Topics: 
Samsung
Drone
Ireland