Seagate เปิดตัว Lyve Cloud บริการคลาวด์สตอเรจ S3 API, ยังไม่เปิดเผยราคา

Seagate เปิดตัว Lyve Cloud บริการคลาวด์สตอเรจ ที่ใช้ S3 API ทำให้ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้เป็นจำนวนมาก บริการนี้เน้นลูกค้าองค์กร และอาศัยความร่วมมือกับ Equinix

บริการนี้ Lyve Cloud วางอยู่ในศูนย์ข้อมูลของ Equinix ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ Equinix Metal สามารถเข้าถึงสตอเรจได้อย่างรวดเร็ว

ทาง Seagate ยังไม่เปิดเผยราคาของ Lyve Cloud แต่บอกเพียงว่าจะไม่มีค่าอัพโหลดขึ้นคลาวด์ (ingress) หรือดาวน์โหลดออกจากคลาวด์ (egress)

ที่มา – Seagate

No Description

Topics: 
Seagate
Cloud Storage