TikTok เพิ่มความสามารถให้กรองคอมเม้นท์ก่อน เลือกได้ว่าจะให้คอมเม้นท์ไหนแสดงใต้คลิป

TikTok เพิ่มความสามารถใหม่แก่ครีเอเตอร์ เป็นฟีเจอร์กรองทุกคอมเม้นท์ได้ ก่อนที่จะนำมันไปแสดงใต้คลิปของตัวเอง เมื่อเปิดโหมดการใช้งานกรองคอมเม้นท์ ระบบจะไม่แสดงคอมเม้นท์ใดๆ ใต้คลิป และจะแสดงต่อเมื่อผู้ใช้งานกดดูและอนุมัติคอมเม้นท์นั้นๆ แล้ว และถ้าไม่ต้องการให้แสดงคอมเม้นท์ใดๆที่เป็นทางลบ ก็สามารถกดไม่อนุมัติได้

นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนหากผู้ใช้งานเขียนข้อความคอมเม้นท์ที่อาจกระทบจิตใจผู้อื่น เป็นการเตือนให้คิดอีกทีก่อนจะคอมเม้นท์อะไรลงไป

No Description

ที่มา – TikTok

Topics: 
TikTok
Hate Speech