Tinder เตรียมให้เช็คประวัติของคนที่ตัวเอง match ได้ โดยเฉพาะประวัติความรุนแรงทางเพศ

Tinder เตรียมให้เช็คประวัติของคนที่ตัวเอง match ได้ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานผู้หญิง โดย Match Group บริษัทแม่ Tinder ประกาศความร่วมมือกับ Garbo บริษัทไม่แสวงหากำไรทำเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ โดยเฉพาะประวัติอาชญากรรม การคุกคามละเมิดทางเพศ โดย Match Group จะนำข้อมูลจาก Garbo มาเชื่อมต่อกับ Tinder ภายในปีนี้

Garbo ก่อตั้งเมื่อปี 2018 โดย Kathryn Kosmides ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ Tracey Breeden หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยและสังคมของ Match Group กล่าวว่า ผู้หญิงและกลุ่มคนชายขอบต้องเผชิญอุปสรรค และความไม่ปลอดภัย และทางบริษัทก็หวังว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคนั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีได้

นอกจากการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ทั้ง Match Group และ Garbo จะร่วมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับผู้ไม่หวังดี และสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้น

No Description
ภาพจาก Tinder

ที่มา – Tinder

Topics: 
Tinder
Crime
Gender