กรมการปกครอง ให้การสนับสนุนการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”