กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ69 ปี สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี