กสศ.จัดปัจฉิมนิเทศ โชว์ผลงาน นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง