การประชุมทางการเงินดิจิทัลเพื่อรวมโอกาสสําหรับผู้นําอุตสาหกรรม

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023 — Malaysia Global Business Forum (MGBF) มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นใน Fintech Digital Forum 2023 โดย Big Dataworks Sdn Bhd ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ณ โรงแรม Eastin ที่นี่ งาน Fintech Digital Forum คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทชั้นนํา 28 แห่งในวงการฟินเทคของมาเลเซียจํานวน 150 คน งานมีธีม “Empowering Others – Inspiring Innovation” ซึ่งสัญญาว่าจะเป็นตัวเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีการเงินในประเทศในอนาคต

Sheriza Zakaria, Chief Executive Officer of Big Dataworks, during a panel discussion on 'Strategic Opportunities in the Data-Driven Digital Economy' organised by the Malaysia Global Business Forum (MGBF) in Kuala Lumpur. | Photo by MGBF
Sheriza Zakaria, Chief Executive Officer of Big Dataworks, during a panel discussion on ‘Strategic Opportunities in the Data-Driven Digital Economy’ organised by the Malaysia Global Business Forum (MGBF) in Kuala Lumpur. | Photo by MGBF

มาเลเซียได้เห็นการเติบโตอย่างมากในวงการฟินเทคในช่วงปีที่ผ่านมา ขอบคุณการสนับสนุนและแนวทางของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม Fintech Digital Forum สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนามาเลเซียให้เป็นศูนย์กลางด้านฟินเทคในภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบที่กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่าฟินเทคมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต การทํางาน และการพักผ่อนของคน เช่น การติดต่อผ่านแชทบอทเกี่ยวกับธนาคารจะเพิ่มขึ้น 3,150% ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ขณะที่ผู้ให้คําแนะนําทางการเงินอัตโนมัติคาดว่าจะจัดการกองทุนมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯทั่วโลก

ดูไปข้างหน้า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสนับสนุนการติดต่อกับลูกค้าในสัดส่วน 95% ภายในทศวรรษหน้า – ส่งเสริมประสิทธิภาพแรงงานในภาคการเงินได้ถึง 40%

Sheriza Zakaria ซีอีโอของ Big Dataworks กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้กับมาเลเซียในวงการฟินเทค โดยการจัดตั้งสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เล่นฟินเทค และการจัดการกับ MYDATA API เพื่อสร้างทางลัดการเชื่อมต่อ

ตามรายชื่อบริษัทฟินเทคยูนิคอร์นศตวรรษที่ 21 ของ FintechLabs ที่ปรับปรุงเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 จํานวนบริษัทฟินเทคยูนิคอร์นทั่วโลกมีทั้งหมด 335 แห่ง มูลค่าประมาณ 1.55 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซียมีโอกาสดึงดูดบริษัทเหล่านี้ให้มาดําเนินกิจการในประเทศ และสําคัญยิ่งคือ สามารถพัฒนาบริษัทของตนเองให้เข้าสู่ลีกยูนิคอร์นที่สําคัญเหล่านี้

Sheriza กล่าวเพิ่มเติมว่า “Big Dataworks จะดําเนินการเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรม เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาคฟินเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจะร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐเพื่อช่วยรัฐบาลในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในชุมชนฟินเทค”

ในภูมิภาคฟินเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนํานวัตกรรมมาใช้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ Fintech Digital Forum เป็นเวทีที่เหมาะสมสําหรับผู้นําอุตสาหกรรม บริษัทสตาร์ทอัพ และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด เทคโนโลยีที่กํ