การประชุมวิชาการประสาทวิทยาโลกชั้นนํากลับมาจัดอีกครั้งในรูปแบบออฟไลน์เพื่อรวบรวมนักวิจัยชั้นนําระดับโลกในมอนทรีออล

มอนทรีออล, 12 ต.ค. 2566 — World Federation of Neurology (WFN) และ Canadian Neurological Society (CNS) จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน XXVI World Congress of Neurology (WCN) ที่ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 19 ตุลาคม 2566 WCN เป็นการประชุมสําคัญระดับโลกที่จัดขึ้นทุกสองปี ซึ่งนักประสาทวิทยาและนักวิจัยชั้นนําระดับโลกจะมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันงานวิจัยล่าสุดอันน่าสนใจในสาขาประสาทวิทยาที่กว้างขวาง ปีนี้ WCN ครั้งที่ 26 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนับพันคนจากทั่วโลกมารวมตัวกันอย่างเป็นทางการ ทุกคนมาพร้อมที่จะเรียนรู้จากงานวิจัยของกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผลักดันสาขาประสาทวิทยาให้ก้าวหน้าต่อไป

WCN สร้างเวทีให้นักวิจัยทั่วโลกได้แบ่งปันความก้าวหน้าทางวิชาการและประสบการณ์ทางคลินิก สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในปีนี้ สามารถเข้าถึงการประชุมแบบเสมือนจริงได้เช่นกัน

กําหนดการทางวิชาการ ในปีนี้จะจัดรูปแบบตามหัวข้อ “สุขภาพสมองคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยายทางวิชาการ การสอนแบบคอร์ส และการบรรยายพิเศษ นักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลกชั้นนําจะร่วมกันสํารวจความท้าทายทางประสาทวิทยาระดับโลก และนักวิจัยจะแบ่งปันมุมมองเฉพาะตัวและร่วมมือกันแก้ไขประเด็นสําคัญในสาขาประสาทวิทยาและการวิจัยสมอง

“โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่การประชุมแบบเสมือนจริงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2021 ตอนนี้สําคัญยิ่งกว่าเดิมที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยข้ามวัฒนธรรมที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของสุขภาพสมองระดับโลก” ดร. Wolfgang Grisold ประธาน World Federation of Neurology กล่าว “หลังจากหลายปีที่มีข้อจํากัดจากการระบาดทําให้เราไม่สามารถมารวมตัวกันได้ เราตื่นเต้นมากที่จะกลับมาพบปะกันอีกครั้งที่ มอนทรีออล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกและยังมีผู้เข้าร่วมแบบเสมือนจริงอีกจํานวนมาก”

WCN 2023 จะมีกําหนดการที่หลากหลาย เช่น เวิร์กชอป คอร์สสอน การอภิปราย การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นํา WFN และการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาชั้นนําที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในสาขาของตน บางฮายไลท์ของการประชุมมีดังนี้:

  • “ความสําคัญระดับโลกของโรคประสาทเสื่อมจากเบาหวาน” Eva Feldman, MD, PhD, James W. Albers Distinguished University Professor และ Russell N. DeJong Professor of Neurology, มหาวิทยาลัยมิชิแกน, สหรัฐอเมริกา
  • “WHO, IGAP และสุขภาพสมอง” Tarun Dua, MD, หัวหน้าหน่วยสมองและสุขภาพ, องค์การอนามัยโลก, สวิตเซอร์แลนด์
  • “ทางประสาทวิทยาของโรคระบาดติดเชื้อ” Hadi Manji, MD, ประสาทแพทย์ที่ปรึกษาและศาสตราจารย์กิตติคุณ National Hospital for Neurology, สหราชอาณาจักร
  • “บทบาทขององค์กรผู้ป่วย” Kathy Oliver, ประธานและผู้ก่อ