งานโครงการประติมากรรมนานาชาติ Jing’an ครั้งที่ 7 เปิดตัวเพื่อสร้างชีวิตชุมชน 15 นาทีในเซี่ยงไฮ้

กรุงเทพฯ, 9 ต.ค. 2566 — โครงการประติมากรรมนานาชาติ Jing’an ครั้งที่ 7 ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้ (JISP) ซึ่งเป็นงานศิลปะประติมากรรมที่มีอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้และประเทศจีน ได้เปิดตัวขึ้นที่สวนประติมากรรม Jing’an ของเขต Jing’an ในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน

งานนี้ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนถึง 31 ธันวาคมปีนี้ เป็นเวลากว่า 3 เดือน มีการจัดโซนหลัก 1 โซนและโซนย่อย 9 โซนสําหรับจัดแสดงผลงานประติมากรรมของศิลปินในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างวงจรชีวิตชุมชน 15 นาทีในเขต Jing’an ตามที่สํานักงานบริหารภูมิทัศน์และภาพลักษณ์เมือง Jing’an ได้กล่าวไว้

ตั้งอยู่ในสวนประติมากรรม Jing’an โซนจัดแสดงหลักเปิดให้ผู้เข้าชมเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาตลอดช่วงระยะเวลาจัดแสดง โซนย่อย 9 โซนตั้งอยู่ในย่านการค้า พื้นที่สีเขียวรอบอาคารบางแห่ง ชุมชน สวนสาธารณะ และโรงเรียน เพื่อผสมผสานอย่างกว้างขวางกับชีวิตประจําวันของผู้คนในพื้นที่

จัดกิจกรรมหลากหลายประเภทขึ้นพร้อมกัน เช่น การรวบรวมภาพวาดเรื่องราวต่างๆ ของเยาวชน การประกวดภาพถ่าย สถานีศิลปะ และเวิร์กชอปศิลปะ JISP ในปีนี้ไม่ได้นําเสนอเพียงผลงานของปรมาจารย์ด้านประติมากรรมให้แก่ชาวเซี่ยงไฮ้เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองสวนสาธารณะและศิลปะสาธารณะในเมืองหลวงด้วย

โดยรวมแล้ว งานนี้รวบรวมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม 42 ชิ้น ของศิลปิน 28 คน จาก 16 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน

ตั้งแต่ปี 2010 JISP ได้จัดเป็นงานสองปีครั้ง และเป็นตัวแทนที่โดดเด่นของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ที่มีรากฐานมาจากเขต Jing’an และได้กลายเป็นแบรนด์ศิลปะและวัฒนธรรมสาธารณะที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเซี่ยงไฮ้