ชมรมช่างภาพการเมืองจับมือเครือข่าย รณรงค์สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย