ซังโกรที่ IGEM มาเลเซีย 2023: นําเสนอโซลูชันพลังงานหมุนเวียนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านของมาเลเซียไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและรับผิดชอบมากขึ้น

กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย, 7 ต.ค. 2566 — Sungrow ผู้นําระดับโลกด้านอินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงาน ได้นําเสนอโซลูชันพลังงานหมุนเวียนล่าสุดและทันสมัยที่สุดให้กับผู้เข้าร่วมงาน IGEM Malaysia 2023 ซึ่งรวมถึง อินเวอร์เตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แพลตฟอร์มการจัดการพลังงานดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ในขณะที่ประเทศมาเลเซียกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสําคัญ โซลูชันและเทคโนโลยีชั้นนําของ Sungrow จะมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านสังคม ระหว่างงานแสดงสินค้า บูธของ Sungrow ได้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าชั้นนําและแขกผู้มีเกียรติจํานวนมากให้เข้ามาเยี่ยมชม รวมถึง Nik Nazmi Nik Ahmad รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต Setiawangsa


 

Nik Nazmi Nik Ahmad at Sungrow booth
Nik Nazmi Nik Ahmad ที่บูธของ Sungrow

เปิดตัวโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ระดับยูทิลิตี้นวัตกรรมใหม่เพื่อปลดปล่อยศักยภาพด้านพลังงานของประเทศมาเลเซีย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีศักยภาพ 210 กิกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศมาเลเซีย Sungrow จึงนําเสนอโซลูชันหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ซึ่งรวมถึง อินเวอร์เตอร์สตริง SG350HX ที่มีพลังงานสูงถึง 350 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลาร์ “1+X” นวัตกรรมใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ของเหลวเย็น PowerTitan 2.0

อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลาร์ “1+X” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่รวมข้อดีของอินเวอร์เตอร์กลางและอินเวอร์เตอร์สตริงเข้าด้วยกัน โดยการรวม 8 หน่วย อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลาร์ “1+X” สามารถมีกําลังการผลิตสูงถึง 8.8 เมกะวัตต์ โดยแต่ละหน่วยมีกําลังการผลิตต่ําสุด 1.1 เมกะวัตต์ สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน PowerTitan 2.0 นั้น ถือเป็นการรวมกันอย่างมืออาชีพของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง, เคมีไฟฟ้า และการสนับสนุนระบบไฟฟ้าของ Sungrow นวัตกรรมล่าสุดสําหรับตลาดระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ มีการนําเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 314Ah มาใช้ รวมระบบแปลงพลังงาน (PCS) แบบสตริงไว้ในตัวตู้แบตเตอรี่ มีการฝังเทคโนโลยีการสนับสนุนระบบไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง และมีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ของเหลวเย็นอย่างเป็นระบบ

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานครบวงจรสําหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมพร้อมตัวเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บ