นิทรรศการภาพกับเพลง ชุด บทเพลงป่า : The Forest โดย เป้ สีน้ำ และศิลปินรับเชิญ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี