บริงค์ เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดนวัตกรรมสุขภาพเอเชีย 2023 ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือในภาคสุขภาพ

ฮ่องกง, พ.ย. 10, 2023Asia Health Innovation Summit 2023 ซึ่งจัดโดยผู้เร่งการเติบโตระดับโลก Brinc เป็นส่วนหนึ่งของ StartmeupHK Festival ที่จัดโดย InvestHK ได้ดึงดูดผู้ชมออนไลน์มากกว่า 1,000 คน และมีผู้เข้าร่วมงานสดมากกว่า 200 คนที่ The Park Lane Hong Kong-A Pullman Hotel เมื่อวานนี้ งานประจําปีที่สามนี้ยืนยันตําแหน่งของตนในฐานะการประชุมสําคัญสําหรับผู้นําอุตสาหกรรม นักประดิษฐ์ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นวัตกรรมสุขภาพของเอเชีย มุ่งส่งเสริมแนวคิดและความร่วมมือมากขึ้น งานนี้มีการนําเสนอบนเวทีจากวิทยากร 38 คนจากฮ่องกงและต่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายสําหรับผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อเชื่อมต่อตรง และการประกาศจากพันธมิตรหลัก

The Honorable Duncan Chiu, Hong Kong’s Legislative Council Member - Technology and Innovation Constituency, speaking at the Asia Health Innovation Summit 2023. Source: StartmeupHK
The Honorable Duncan Chiu, Hong Kong’s Legislative Council Member – Technology and Innovation Constituency, speaking at the Asia Health Innovation Summit 2023. Source: StartmeupHK

งานเริ่มต้นด้วยคํากล่าวเปิดงานจาก Hon. Duncan Chiu สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง – เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ Andy Wong หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Invest Hong Kong พวกเขาได้พูดถึงวิธีที่ฮ่องกงกําลังเสริมสร้างตําแหน่งของตนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ย้ําว่านี่เป็นโอกาสที่เหมาะสมในการก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีในฮ่องกง – เนื่องจากรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพและเร่งการนวัตกรรมผ่านนโยบายและกิจกรรมใหม่

การอภิปรายในแพนเนลได้ลงลึกไปยังเรื่องสําคัญเช่นกลยุทธ์การพาณิชย์และศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชนในการดูแลสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้แสงสว่างในวิธีที่ AI สามารถลดเวลาและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยได้อย่างมีนัยสําคัญ การอภิปรายเหล่านี้ได้เน้นถึงศักยภาพที่มหาศาลสําหรับนวัตกรรมและความก้าวหน้าในภาคสุขภาพในเอเชีย

ตัวแทนจาก Hong Kong Institute of Biotechnology Limited, Our Hong Kong Foundation, IQVIA, และ Cellomics International Limited ได้ย้ําถึงโอกาสมากมายที่มีอยู่ในระบบนิเวศของฮ่องกง – ตั้งแต่พื้นฐานการวิจัยและพัฒนาจนถึงโรงพยาบาลชั้นนําของโลก พวกเขาแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเมือง กล่าวถึงโครงสร้างกฎระเบียบ การสนับสนุนของรัฐบาล ข้อมูลขนาดใหญ่ และบทบาทเอกลักษณ์ที่ฮ่องกงสามารถมีได้ในภูมิภาคอ่าวกวางตุ้ง

ผู้นําอุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงตัวแทนจาก Moderna, Ogilvy Health Asia และ Hong Kong Science and Technology Parks Corporation ได้ย้ําว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งอัตราการนวัตกรรม กล่าวถึงความสําคัญของการร่วมมือกับสตาร์ทอัพ ลูกค้า ผู้นําเปลี่ยนแปลง นักวิชาการ และผู้กําหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมความสําเร็จและการเติบโตในภาคสุขภาพ และได้เน้นถึงประโยชน์ของการรับเอาเทคโนโลยีใหม่

ภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ย้ําว่ายังมีโอกาสการลงทุนจํานวนมากที่สามารถดําเนินการได้ผ่านวิธีการนวัตกรรมและการสํารวจเส้นทางเลือก รวมถึงการใช้โปรแกรมเร่งการเติบโตและเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งอาจเป็นโอกาสสําหรับการลงทุน ด้วยการรับนวัตกรรมและการสํารวจทรัพยากรเหล่านี้ ธุรกิจสามารถค้นพบโอกาสที