บริษัทพันธมิตร Google Cloud TS Cloud ปล่อย “ChatGPT ป้อนข้อมูลอัตโนมัติ”

เปนัง, มาเลเซีย, 2 ต.ค. 2566เมื่อวันที่ 2 ต.ค., TS Cloud ประกาศเปิดตัว “ChatGPT Auto-Data Entry” ด้วยบริการนี้ ผู้ใช้ Google Workspace สามารถเร่งการป้อนข้อมูลด้วย AI ได้แล้วตอนนี้

บริการนี้อนุญาตให้ AI วิเคราะห์รูปภาพและไฟล์ PDF จํานวนมากที่อัปโหลดไปยัง Google Drive และ AI จะป้อนข้อมูลที่ต้องการเข้าสู่ Google Sheets อัตโนมัติการดําเนินการป้อนข้อมูลที่เคยทําด้วยมือมาจนถึงตอนนี้

การป้อนข้อมูลมักเป็นงานที่ใช้เวลานานและซ้ําซาก แต่ “ChatGPT Auto-Data Entry” สามารถลดเวลาเช่นนั้นได้ถึง 90% สามารถนําไปใช้กับหลายฝ่ายในองค์กร เช่น ฝ่ายขายสําหรับการป้อนข้อมูลบัตรธุรกิจ และฝ่ายบัญชีสําหรับการป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ เป็นต้น มีหลายสถานการณ์ที่คาดว่าจะอัตโนมัติกระบวนการไหลของงานได้

บริการด้านหลังใช้ Google Vision AI และ Google Document AI สําหรับการตรวจจับข้อความ และด้วย OpenAI’s Completions API ข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่แล้วส่งออกไปยัง Google Sheets ของผู้ใช้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Google Drive ของผู้ใช้และไม่ถูกใช้สําหรับการเรียนรู้ของ AI ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ!

“AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในอนาคต และ ChatGPT Auto-Data Entry เป็นบริการที่สามารถรับรู้ประโยชน์ของ AI ได้ง่ายๆ,” นาย Shiko Tanaka ซีอีโอของ TS Cloud กล่าว “เราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนดิจิทัลให้กับลูกค้าของเรา”

บริการนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ จาก Google Workspace Marketplace และอนุญาตให้ป้อนข้อมูล 20 รายการฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก และจํานวนการป้อนข้อมูลสามารถเติมได้ตลอดเวลา องค์กรที่สนใจปรับปรุงผลผลิตของตนมีคําแนะนําให้เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี

เว็บไซต์ของ ChatGPT Auto-Data Entry: https://tscloud.work/

ทรัพยากร
TS Cloud
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://tscloud.com.my
Google Workspace Marketplace: https://workspace.google.com/u/1/marketplace/app/chatgpt_autodata_entry_for_google_worksp/323495806245