บริษัท Pando Trust Limited ได้รับใบอนุญาตบริการทรัสต์และบริษัทในฮ่องกงแล้ว

ดังต่อไปนี้:

ฮ่องกง, 14 ก.ย. 2566 — Pando Trust Limited ได้รับใบอนุญาตฮ่องกง TCSP (ผู้ให้บริการทรัสต์หรือบริษัท) และทรัสตี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ซึ่งทําให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจการจัดการกองทุนในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

การได้มาซึ่งใบอนุญาตทรัสตีโดย Pando Trust Limited แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและโอกาสของอุตสาหกรรมทรัสต์ TCSP ของฮ่องกง ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย ที่มีชื่อเสียงด้านระบบกฎหมายที่มั่นคง กรอบกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง และตลาดการเงินระดับสากล อุตสาหกรรมทรัสต์ในฮ่องกงมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มอบบริการที่หลากหลายและโอกาสการลงทุนระดับสากลให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกงมีลักษณะเด่นหลายประการ ประการแรก บริษัททรัสต์ให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมถึงการวางแผนมรดก การปกป้องทรัพย์สิน และการวางแผนภาษี โดยปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า ประการที่สอง ฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับนานาชาติ เปิดโอกาสการลงทุนทั่วโลกอย่างกว้างขวางแก่ลูกค้าทรัสต์ ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมืออาชีพสูง สามารถให้คําปรึกษาเชี่ยวชาญและบริการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามลูกค้า ประการสุดท้าย มีข้อกําหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด ซึ่งรับรองความโปร่งใส ความมั่นคง และความน่าเชื่อถือในบริการทรัสต์ มอบสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพย์สินที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกงจะยังคงพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงิน ภาคส่วนทรัสต์จะยังคงมีบทบาทสําคัญในการมอบบริการการจัดการทรัพย์สินและการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

การได้มาซึ่งใบอนุญาตทรัสตีโดย Pando Trust Limited เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกง บริษัทจะยึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด และทํางานร่วมกับสถาบันอื่นๆ ในอุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกงเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าในบริการทรัสต์

Pando Trust ตั้งตารอที่จะแบ่งปันพัฒนาการล่าสุดของเรากับท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการเห็นความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จของอุตสาหกรรมทรัสต์ของฮ่องกงร่วมกัน

เกี่ยวกับ Pando Trust Limited: Pando Trust Limited เป็นสถาบันการเงินชั้นนําที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง ในฐานะผู้ให้บริการทรัสต์มืออาชีพ Pando Trust Limited มอบโซลูชันทางการเงินที่เยี่ยมยอดและบริการจัดการทรัพย์สินอย่างครอบคลุมแก่ลูกค้า